„Pomagajmy nie szkodząc” – kwalifikacje opiekuńcze do pracy z osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi

Caritas Archidiecezji Lubelskiej zaprasza do udziału w projekcie „pomagajmy nie szkodząc” skierowanego do osób w wieku 60+, chcących uzyskać lub podnieść swoje umiejętności czy kwalifikacje opiekuńcze do pracy czy pomocy z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi.

Program szkolenia obejmuje:

– szkolenie z podstawowej opieki medycznej i paramedycznej – 90 godzin;

– wykłady dietetyka – 40 godzin;

– wsparcie psychologa/psychoterapeuty – 30 godzin;

– wykłady z fizjoterapii – 40 godzin.

Zajęcie będą się odbywały w sali szkoleniowej w Lublinie, 

Al. Unii Lubelskiej 15   „Dom Nadziei”

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 668 336 358  lub osobiście w Biurze projektu: Dom Nadziei Al. Unii Lubelskiej 15  < wejście do Fundacji DANTIS, parter >.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:   668 336 358