Kontakt

Fundacja DANTIS 
20-108 Lublin, Al. Unii Lubelskiej 15
Dom Nadziei Caritas
NIP: 7132993579; FEGON: 060348938;