CPPD

Szanowni Państwo!
Nowo powstałe Centrum Pomocy Psychologicznej DANTIS to przestrzeń stworzona z miłości do drugiego człowieka, chęci pomagania mu i pasji, jaką jest psychologia. CPP DANTIS chce czerpać inspirację do swej działalności od swoich klientów, bezpośrednio reagując na ich potrzeby.
Zespół Centrum DANTIS stanowi zgrany team psychologów, trenerów i coachów, którzy są chętni pomagać osobom potrzebującym wsparcia zarówno w zakresie poradnictwa psychologicznego (indywidualnego i grupowego), jak również profilaktyki i kształtowania właściwych wzorców w życiu (poprawy samopoczucia, wyznaczania celów życiowych, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi tj. depresją, lękiem, samookaleczeniami, uzależnieniami, itp.) oraz tworzenie przestrzeni do rozwoju osobistego. Dajemy poczucie zaufania, zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i wspieramy w trudach codziennego życia, kładąc nacisk na indywidualne podejście do każdej osoby zgłaszającej się do nas. Chcemy w sprzyjającym otoczeniu prowadzić wsparcie indywidualne i grupowe oraz warsztaty, wykłady czy spotkania z ciekawymi ludźmi.
Pomocą psychologiczną chcemy wspierać:
✓ Mierzenie się z problemami osobistymi (depresją, lękiem, kryzysami, emocjami,
stresem, trudnościami w relacjach społecznych, nieśmiałością, problemami z
akceptacją siebie, autodestrukcji czy zaburzeniami odżywiania oraz chorobami
przewlekłymi),
✓ Kształtowanie właściwych zachowań i postaw,
✓ Rodziny w rozwiązywaniu problemów szkolnych, domowych oraz w relacjach z
rówieśnikami,
✓ Poszukiwanie indywidualnych zasobów w człowieku oraz rozwój kompetencji
osobistych i społecznych
Niniejsza propozycja powstała w odpowiedzi na ewaluację projektu Wspieranie szkół i
placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej, finansowanego przez
Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 i obejmuje:
I Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców, którzy chcą lepiej rozumieć ucznia i
skutecznie wspierać go w rozwoju, z jednoczesną dbałością o własny rozwój i
wzbogacanie warsztatu pracy. Na początek chcemy zaproponować następujące tematy
warsztatów:

1. Ja Nauczyciel, Ja Człowiek
2. Trening z metaforą w pracy
3. Gry psychologiczne wspomagające nauczyciela
4. Mówimy NIE wypaleniu zawodowemu
5. Jak współpracować z rodzicami
6. Jak współpracować z dziećmi i młodzieżą
7. Gdzie znajdę wsparcie?
8. Jak rozmawiać na tematy trudne?
9. Mediacje. Metody rozwiązywania konfliktów i sporów

II Warsztaty dla rodziców – to propozycja dla rodziców, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje rodzicielskie i upewniać się w właściwym kierunku wychowania swoich pociech. Proponujemy cykl spotkań podczas, których będziemy poruszać niezmiernie ważne a zarazem trudne tematy:
1. Depresja i lęk u dzieci i młodzieży,
2. Uzależnienia,
3. Samookaleczenia,
4. Właściwa i skuteczna komunikacja w rodzinie i wśród rówieśników,
5. Blaski i cienie procesu wychowania, itp…..
6. Wspomaganie w rozwoju dzieci i młodzieży
7. Jak być dumnym ze swojego dziecka?
8. Jak wspierać poczucie własnej wartości u dziecka
9. Problemowe używanie Internetu.
10. Dlaczego dziecko ucieka do Internetu?
11. Zaburzenia odżywiania.
12. Moje dziecko chce być youtuberem, czyli o zawodach przyszłości.
13. Dlaczego warto wiedzieć co dziecko robi w sieci i w co gra.

III Warsztaty dla młodzieży – podczas których adolescenci dowiedzą się jak lepiej zrozumieć siebie, dostrzec swoje zasoby, nauczą się budowania właściwych relacji w gronie rówieśników czy w rodzinie. Proponowana tematyka warsztatów:
1. Trening umiejętności społecznych
2. Skuteczna komunikacja
3. Trening zaradności życiowej
4. Mówimy o uczuciach
5. Budowanie poczucia własnej wartości

6. Jak skutecznie pracować w grupie.
7. Asertywność.
8. Rozwijanie własnej kreatywności.
9. Problemowe korzystanie z Internetu.

IV Warsztaty dla dzieci – sprzyjają kształtowaniu właściwych postaw życiowych już od najmłodszych lat. Uczą nazywania uczuć i emocji, właściwej komunikacji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Proponowana tematyka warsztatów:
1. Trening umiejętności społecznych u dzieci przedszkolnych
2. Trening umiejętności społecznych u dzieci szkolnych
3. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
4. Mówimy o uczuciach i emocjach
5. Budowanie poczucia własnej wartości
6. Kim mogę zostać w przyszłości- o zawodach słów kilka…

V Indywidualne konsultacje psychologiczne– to spotkania podczas których postaramy się wstępnie określić źródło problemu, z którym boryka się dziecko oraz wspólnie poszukamy odpowiedniego kierunku pomocy. Konsultacja może zakończyć się na udzieleniu indywidualnej bądź grupowej pomocy psychologicznej lub zaleceniu wizyty u innego specjalisty bądź rozpoczęciu psychoterapii.

VI Indywidualna terapia psychologiczna– jej celem jest pomoc w dokonaniu interesującej klienta zmianie dotyczącej wybranego obszaru życia, pomoc w łagodzeniu objawów i rozpoznanie przyczyn. To dialog między potrzebującym pomocy a terapeutą, w którym klient dostrzeże ukryte znaczenie objawów i przyczyn trapiących go trudności. Terapia pomaga lepiej zrozumieć siebie i rozpoznać własne potrzeby. Na każdej sesji klient znajduje optymalne dla siebie rozwiązania, które jest w stanie wdrożyć w życie po wyjściu z terapii.
Sesje terapeutyczne trwają 50 min. i odbywają się regularnie, zwykle raz w tygodniu.

Zapraszamy do współpracy.
U nas znajdziesz: pomoc, wsparcie i zrozumienie, bo Centrum Pomocy Psychologicznej DANTIS tworzą ludzie z pasją i szczerą chęcią pomocy drugiemu człowiekowi.